תנאי שימוש

אתר Alltips פתוח לשימוש חופשי, הגלישה והשימוש באתר הם בהסכמה לתנאי השימוש באתר.

זכויות יוצרים

כל הזכויות על תוכן האתר ועל כל האלמנטים שבו שמורות למנהלי האתר.

זכויות שימוש

השימוש באתר הוא בחינם.

תוכן האתר

אין להשתמש בכל דרך שהיא בתכנים המופיעים באתר alltips.co.il ללא קבלת אישור בכתב ממנהלי האתר.

תקנון האתר

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת.

תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר הם בהסכמה לתנאי השימוש הנ"ל.