סימן שאלהשאלה: איך אומרים שעון באנגלית?

שעון באנגלית Clock

שאלתי היא איך אומרים את המילה שעון באנגלית.

תשובת אולטיפס

שעון באנגלית זה Clock.

בנוסף ניתן לכנות שעון יד במילה Watch.

ערך מוסף

המילה זמן באנגלית היא Time.

מודד זמן או סטופר באנגלית נקרא Timer.

שאלות נוספות

« »