סימן שאלהשאלה: יהושוע פרק ו'

שערו מדוע לא גילה יהושוע לבני ישראל שהחומה תיפול בדרך נס?

שאלות נוספות

« »