סימן שאלהשאלה: מי הקים את מדינת ישראל?

מי הקים את מדינת ישראל?

שאלות נוספות

« »