סימן שאלהשאלה: מי היה המלך ששיפץ את בית המקדש השני?

מי יודע מי היה המלך ששיפץ את בית המקדש השני?

שאלות נוספות

« »