סימן שאלהשאלה: תביעה של שכן

מה קורה אם הגשתי תביעה מול שכן, שילמתי אגרה ואחרי שבועיים וטרם המשפט השכן סידר את המפגע, כיצד הוחל להשיט עליו את האגרה?

שאלות נוספות

« »