סימן שאלהשאלה: 3 שאלות הנוגע לבית הדין הרבני

האם יש מצבים שהנתבע לא יכול מבית הדין הרבני לבקש מהתובע ללכת אחריו, או כן.
אם אפשר בבקשה לשלוח לי מקורות על כך.‎‎‎

האם יש מצבים שהתובע יכול לדרוש מבית הדין הרבני שהנתבע צריך ללכת אחריו, או לא,
אם אפשר בבקשה לשלוח לי מקורות על כך.

א, האם תובע יכול לתבוע באותו תביעה, בבית דין רבני אחר, או לא,
זאת לאחר שהפסיד בבית דין המקורי.
אם אפשר בבקשה לשלוח לי מקורות על כך.

שאלות נוספות

« »