סימן שאלהשאלה: מדוע קצב גידול האוכלוסייה הוכפל במאה השנים האחרונות?

מה הסיבה לכך שקצב גידול האוכלוסייה הוכפל במאה השנים האחרונות?

שאלות נוספות

« »